Uvjeti korištenja

I. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), Villas Borghetto, tj. pravna osoba F.I.N.M.A.V.I. d.o.o. (koja upravlja s Villas Borghetto) (dalje u tekstu: Društvo) Vas, kao voditelj obrade, obavještava o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

II. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM

Obrađujemo Vaše osnovne osobne podatke koje nam Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom rezervacije - ime, prezime, država i grad i adresa prebivališta, mail adresa, telefonski broj, dob djeteta, ime i prezime djeteta i datum rođenja, posebni zahtjevi i navike, te podatke Vaših suputnika; podatke potrebne za izvršenje rezervacije – broj kreditne kartice, kontakt podatke u slučaju nužde – ime i prezime, broj telefona; druge potrebne podatke - e-mail adresa, zdravstvene podatke – u slučaju zahtjeva za posebnim režimom prehrane ili potrebe za liječnikom ili vezano uz epidemiološke mjere (COVID-19 i dr.).

Za potrebe prijave i odjave gosta obrađujemo iduće podatke: ime i prezime, datum rođenja, spol, broj osobnog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola), broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko gost podliježe viznom režimu, granični prijelaz tj. mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska gosta u objekt i datum odlaska.

Za korištenje in-villa usluga, obrađujemo sljedeće podatke: podaci o potrošnji gosta za vrijeme boravka u vili. Prikupljaju se podaci o vrsti pružene usluge i o cijeni, npr: posluživanje u sobu, popis telefonskih poziva, korištenje minibara, korištenje privatnog kuhara i cateringa, najam bicikla, najam čamca, kućna dostava, joga, tečaj plivanja, podatke u vezi korištenja web-a – IP adresa, posjeti web stranici, podaci sa društvenih mreža i slični podaci u vezi korištenja Internet pretraživača i slično. Prikupljaju se i podaci o specijalnim zahtjevima gosta kako bi Društvo moglo izvršiti uslugu tražene kvalitete.

Radi praćenja i unaprjeđenje kvalitete usluga, prikupljamo iduće podatke: ime i prezime, spol, dob, država iz koje gost dolazi te razdoblje boravka u vili, ocjena pojedine vrste usluge, komentar. Prikupljanje podataka je dobrovoljno.

Kao što se može iščitati iz prethodno navedenog, osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka je zakonska obveza i/ili sklapanje te izvršavanje ugovora o smještaju i pružanju usluga ugostiteljske i turističke djelatnosti, ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije i tijekom ugovora. Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti ugovora koji namjeravate sklopiti ili sklapate ili zahtjevu za ostvarivanjem prava (vrsta pružene usluge i cijena). Radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora podrazumijevaju provjeru Vaših zahtjeva i potreba, prema potrebi provjeru primjerenosti ili prikladnosti proizvoda i usluga Vašim posebnim okolnostima, a sve s ciljem izrade ponude i/ili informativnog izračuna. Ako niste ugovorna strana već osoba koja ostvaruje pravo iz ugovora o alotmanu, ugovora s putničkom agencijom i slično, svrha prikupljanja Vaših osobnih podataka je ispunjenje obveze Društva koja proizlazi iz sklopljenog ugovora ili je prikupljanje Vaših podataka potrebno kako bi se ugovor sklopio ili identificirali korisnici usluge npr. kod Internet platformi za online rezervaciju. U ovom slučaju opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti postavljenog zahtjeva te informacijama koje će biti potrebne kako bi se zahtjev ispunio. Svrha obrade osobnih podataka može biti obveza Društva o ispunjenju ugovorenih usluga s takvim pružateljem usluga.

Vaše osnovne osobne podatke te podatke od prijave i odjave gostiju obrađujemo temeljem zakonske obveze unosa navedenih u sustav eVISITOR, sukladno propisima o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici i Zakonu o turističkoj pristojbi ili za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Zakonu o strancima, te je pružanje navedenih podataka nužno priliko rezervacije (u slučaju izmjena i dopuna propisa i/ili novih propisa, isti se neposredno primjenjuju i na ove Informacije). Navedene podatke brišemo nakon prijenosa u sustav eVISITOR, odnosno nakon predaje podataka MUP-u.

Slijedom navedenog, prikupljanje osobnih podataka s obzirom na definiranu svrhu predstavlja zakonsku i ugovornu obvezu te uvjet nužan za sklapanje ugovora. Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obaveze što će rezultirati nemogućnošću sklapanja ugovora o smještaju i usluga ugostiteljske i turističke djelatnosti ili nemogućnošću ispunjenja obveze po ugovoru. Podaci potrebni za izvršenje ugovorne obveze korištenja naših usluga nam trebaju kako bi se predujmom potvrdila rezervacija, sukladno internim pravilima Društva, te nije moguće rezervirati a time ni sklopiti predmetni ugovor o pružanju smještaja bez otkrivanja navedenog podatka, a koji se čuva do prestanka ugovora o pružanju smještaja.

Broj kreditne kartice prikuplja se jer je potreban radi sklapanja i izvršavanja ugovora s gostom. Koristi se kao osiguranje za plaćanje troškova smještaja i drugih usluga koji bi mogli nastati u slučaju da gost sam ne podmiri dugovanje prema Društvu. Navedeni se podaci koriste i za plaćanje usluge. Podaci o korištenju naših usluga predmet su prikupljanja i obrade u svrhu izvršenja ugovorne obveze. Podaci o potrošnji gosta za vrijeme boravka u vili također se prikupljaju radi izvršavanja ugovora s gostom te kako bi se mogao izdati račun za pružene usluge.

Kontakt podatke u slučaju nužde obrađujemo temeljem legitimnih interesa odnosno potencijalne situacije kada je nužno i neodgodivo Vama bliskim osobama prenijeti određene relevantne informacije (u slučaju izvanrednih okolnosti kao što su bolest, nezgoda itd.). Druge potrebne podatke odnosno e-mail adresu obrađujemo temeljem legitimnog interesa za kvalitetnom komunikacijom između ugovornih strana u svrhu ispunjenja svih aspekata ugovora, odnosno lakše komunikaciju u smislu organizacije Vašeg dolaska i rezervacije samog smještaja, koje podatke također brišemo prestankom ugovora o pružanju usluge smještaja.

III. ANALIZA WEB STRANICE

Korištenjem internetskim stranicama Villas Borghetto suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u našoj Politici privatnosti i u ovoj Obavijesti o obradi osobnih podataka klijenata/gostiju.

Prilikom analize web stranice Villas Borghetto, služimo se Google Tag Managerom, Google Analytics Universal 3 i Google Analytics 4, Google Ads conversion tracking kodom, Facebook Ads conversion tracking kodom i Hubspotom.

Google Tag Manager je sustav putem kojeg implementirano sve kodove za praćenje korisnika i on služi primarno za implementaciju kodova na web stranicu i ne prikuplja osobne podatke.

Google Analytics Universal 3 i Google Analytics 4 sustav prati korisničke podatke u vidu kanala prometa s kojih korisnici dolaze na web stranicu, njihovog ponašanja na stranici (koje stranice su pogledali, koliko su vremena proveli i slično), te rezultate korisnika (broj klikova na tel. brojeve, broj klikova na email adrese, broj poslanih upita i slično). Sustav kao takav ne prikuplja osobne podatke korisnika, ukoliko dođe do pohrane IP adresa korisnika ona su nužno anonimizirane. Riječ o tzv. "first party" kolačiće. Pomoću ovog sustava radimo i "remarketing" kampanje, tj. kada korisnik jednom ode s naše web stranice prikazujemo mu oglase na vanjskim portalima. Svaki korisnik ima mogućnost (ne)davanja suglasnosti na tzv. kolačiće za marketing na našem cookie banneru pri prvom dolasku na naše web stranice, suglasnost za marketing podrazumijeva i suglasnost za remarketing kampanje.

Google Ads conversion tracking kod služi za bolju optimizaciju Google Ads kampanja koje provodimo i on spada u tzv. „third party“ kolačiće. Pomoću ovog sustava ne prikupljamo osobne podatke korisnika.

Facebook Ads conversion tracking kod koristimo za bolju optimizaciju Facebook kampanja koje provodimo i on spada u "third party" kolačiće. Pomoću ovog sustava ne prikupljamo osobne podatke korisnika ali radimo i remarketing kampanje. Svaki korisnik ima mogućnost (ne)davanja suglasnosti na tzv. kolačiće za marketing na našem cookie banneru pri prvom dolasku na naše web stranice, suglasnost za marketing podrazumijeva i suglasnost za remarketing kampanje.

Hubspot sustav koristimo kao CRM i u njega odlaze podaci korisnika koji su ispunili kontakt forme na web stranici. Kontakt obrasci na web stranici pripadaju Hubspot sustavu. Putem Hubspot sustava provodimo i newsletter (email) kampanje.

IV. KOJE OSOBNE PODATKE NE OBRAĐUJEMO I OBRADE KOJE NE PROVODIMO

U pravilu, ne prikupljamo i ne obrađujemo posebne osobne podatke koji se odnose na Vaše rasno ili etičko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na Vaše zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.

Gore navedene kategorije osobnih podataka Društvo može eventualno obraditi u sljedećim situacijama: 1) gost je dao izričitu privolu za obradu tih osobnih podataka i to za jednu ili više određenih svrha, osim ako primjenjivi propisi navode da takva privola ne proizvodi učinak; 2) obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika ili drugog pojedinca ako gost fizički ili pravno nije u mogućnosti dati privolu; 3) obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio gost, 4) obrada je nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju primjenjivih propisa koje je razmjerno željenom cilju te kojim se poštuje bit prava na zaštitu podataka i osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika; 5) obrada je nužna u svrhu preventivne medicine, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju primjenjivih propisa.

V. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vaše osnovne osobne podatke prikupljamo na način da nam ih Vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikomrezervacije i korištenja smještaja i naših in-villa usluga.

Također, za potrebe prijave i odjave gostiju prikupljamo (prethodno navedene) podatke izravno od gostiju tj.klijenata ili putem njihovih isprava ili preko trećih osoba, poput turističkih agencija i slično.

VI. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati naši zaposlenici koji su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka (primjerice zaposlenici zaduženi za doček, prijavu i odjavu gostiju, pružanje usluga cateringa, računovodstvo, administracija, itd).

Društvo osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovoj obavijesti. Svrha obrade osobnih podataka zahtijevat će da Vaši osobni podaci budu otkriveni te da ih uz Društvo obrađuju druga društva i osobe u svojstvu izvršitelja obrade. Kategorije izvršitelja obrade kojima će Vaši podaci biti otkriveni obuhvaćaju tijela državne i javne vlasti u skladu sa zakonskim obvezama Društva, zdravstvene ustanove, pružatelje informatičkih i pravnih usluga, pružatelje usluga dostave i slično. Prikupljene osobne podatke možemo proslijediti poduzetnicima koji pružaju usluge koje bi Vam mogle biti od interesa, a sukladno Vašem upitu (npr. u vezi najma bicikla, najma čamca, itd.).

Izvršitelji obrade osobnih podataka, s iznimkom tijela državne i javne vlasti, podatke obrađuju isključivo prema uputama Društva, poštujući pritom tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju prenose li se izvan EU Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.

VII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o svrsi prikupljanja. Ako je riječ o sklapanju ugovora o smještaju, in-villa uslugama te pružanju usluga ugostiteljske i turističke djelatnosti, to razdoblje bit će određeno vremenom trajanja samog ugovora odnosno naplate tih usluga u smislu zakonske obveze čuvanja isprava. Produljenje tog razdoblja propisano je internim pravilima Društva, koja pak ovise o zakonom propisanim rokovima zastare potraživanja ili se ti rokovi mogu produljiti s obzirom na zakonom definirane rokove čuvanja kao što je u slučaju računovodstvenih dokumenta.

VIII. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U zaštiti Vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom Politikom privatnosti.

Način našeg postupanja koji je određen Politikom privatnosti osigurava da Vaše osobne podatke koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Svi naši zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u postupcima obrade vaših osobnih podataka.

Ako određene radnje obrade Vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi najmanje istu razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

IX. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena. Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi. Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

X. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Kao ispitanik, imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju:
- pravo na pristup podacima,
- pravo na ispravak,
- pravo na zaborav (brisanje),
- pravo na ograničenje obrade,
- pravo na prenosivost podataka.

Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u našem sjedištu ili poštom. Zahtjev se može dostaviti i porukom elektroničke pošte. Zahtjev se smatra urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva. Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

XI. PODNOŠENJE PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo našom odlukom ili postupanjem povrijedili Vaša prava.

XII. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i postigli veću zaštitu Vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu našu Obavijest.

XIII. PODACI ZA KONTAKT

Sa svojim zahtjevima i upitima u vezi s obradom osobnih podataka možete nas kontaktirati
na broj telefona 091 428 40 00
e- poštom na adresu: borghetto@finmavi.hr

Obavijest o obradi osobnih podataka objavljuje se na našoj internetskoj stranici te je dostupna u našem sjedištu.
Obavijest vam možemo dostaviti na Vaš zahtjev.

Važeće od: 01.07.2022.
Posljednje ažuriranje: 01.07.2022

×

Zainteresirani? Drago nam je to čuti.

Obratite nam se već danas i pošaljite upit za boravak u našim vilama putem obrasca niže.

×

Prijavite se na naš newsletter putem obrasca niže.

×

Zainteresirani?

Drago nam je to čuti. Obratite nam se već danas i rezervirajte svoj boravak putem obrasca niže.

×

Pošaljite nam poruku vezanu uz Concierge usluge putem obrasca niže.

×

Zainteresirani? Drago nam je to čuti.

Obratite nam se već danas i pošaljite upit za boravak u našim vilama putem obrasca niže.

×

Traži